Uitzendorganisaties


Je kan, wanneer jouw uitzendorganisatie, afdraagt aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) gebruik maken van de DOORZAAM-vergoedingen. In het portal kun je deze vergoedingen reserveren en declareren. Uitzendorganisaties die deelnemen aan de DOORZAAM vergoedingen dienen zich vooraf goed te informeren over de vergoedingen. Lees daarvoor onderstaande documenten.

•  De algemene bepalingen en voorwaarden.
 
DOORZAAM-vergoedingen:
Scholingsvoucher
Om uitzendkrachten een aanzet te geven tot een leven lang ontwikkelen en enthousiast te maken om verder te leren geeft DOORZAAM scholingsvouchers uit. Uitzendkrachten pakken hiermee de regie in handen doordat zij met de voucher een eigen budget en keuze krijgen op leergebied.


Mentorvergoeding
Wanneer de uitzendorganisatie als mentor optreedt van de uitzendkracht die een BBL-opleiding volgt en de verantwoordelijkheid neemt voor de opleidings- en begeleidingstaken, dan kan bij DOORZAAM een vergoeding voor de mentorbegeleiding van maximaal € 400 per uitzendkracht per jaar worden aangevraagd.


EVC-vergoeding
Het Ervaringscertificaat (erkenning van verworven competenties) is een instrument dat goed past binnen het kortcyclische karakter van de uitzendbranche. DOORZAAM stimuleert de inzet van EVC door een vergoeding te bieden aan de uitzendorganisatie. Een passend instrument om de kennis en vaardigheden waar een persoon over beschikt vast te leggen. Dit vergroot de inzetbaarheid van de persoon op de arbeidsmarkt.


Diplomaroute
Diplomaroute is een versnelde route naar het diploma, waarbij de uitzendkrachten op basis van eerder opgedane praktijkkennis- en ervaring middels examens een officieel erkend mbo diploma behalen. DOORZAAM stimuleert uitzendkrachten een startkwalificatie te behalen door een vergoeding van 50% per diplomaroute te bieden aan de uitzendorganisatie.


Scholingsvoucher
Mentorvergoeding
EVC-vergoeding
DiplomarouteBezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.